Privacyvoorwaarden Santing Car Cleaning:

  1. Verzameling van persoonlijke gegevens: Santing Car Cleaning verzamelt persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, contactgegevens en voertuiggegevens, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens worden verzameld voor administratieve doeleinden en om de dienstverlening efficiënt en effectief uit te voeren.
  2. Gebruik van persoonlijke gegevens: De verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze diensten aan u te leveren en om contact met u op te nemen met betrekking tot de dienstverlening. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
  3. Beveiliging van persoonlijke gegevens: Santing Car Cleaning neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en om ongeoorloofde toegang, verlies of diefstal van gegevens te voorkomen.
  4. Delen van persoonlijke gegevens: We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer dit wettelijk vereist is. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen.
  5. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens: We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.
  6. Rechten van betrokkenen: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen heeft over onze privacyvoorwaarden.