Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Santing Car Cleaning:

  1. Betaling: Betaling dient te geschieden op de dag van de uitgevoerde dienst. Betaling kan contant of via bankoverschrijving plaatsvinden. Bij betaling per bankoverschrijving dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na de dienstverlening te zijn voldaan.
  2. Aansprakelijkheid: Santing Car Cleaning is niet aansprakelijk voor enige schade aan het voertuig of eigendommen van de klant tijdens de dienstverlening. Klanten worden geadviseerd om persoonlijke bezittingen uit het voertuig te verwijderen voordat de dienstverlening begint.
  3. Annulering: Indien de klant een afspraak wil annuleren of wijzigen, dient dit ten minste 24 uur voor de geplande afspraak te gebeuren. Bij annulering binnen 24 uur kan er een annuleringsvergoeding in rekening worden gebracht.
  4. Klachten: Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na de dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Santing Car Cleaning. Wij zullen ons uiterste best doen om eventuele klachten snel en naar tevredenheid op te lossen.
  5. Privacy: Santing Car Cleaning behandelt persoonlijke gegevens van klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om contact op te nemen met klanten met betrekking tot de dienstverlening.
  6. Toepasselijk recht: Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen tussen Santing Car Cleaning en de klant, zal de zaak worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.